Wat goed! U bent klaar om u aan te melden voor OperatieFit! 

 

A. 23 of meer punten op de FitMax vragenlijst: u heeft waarschijnlijk voldoende aan onze algemene informatie.

Toch begeleiding gewenst? Vul dan aanmelding fysiotherapie in. 

B. Tussen de 19 en 23 punten op de FitMax vragenlijst: meldt u aan voor fysiotherapie hieronder.

C. 19 punten of minder op de FitMax vragenlijst: meldt u eerst aan voor een inspanningstest bij DeSportarts hieronder.

Na een inspanningstest volgt aangepast advies en verwijzing fysiotherapie door de sportarts.


19-23 punten =

Aanmelding Fysiotherapie

< 19 punten =

Aanmelding DeSportarts.nl

Aanmelden door

zorgverleners

Als zorgverlener kunt u natuurlijk ook uw patiënt aanmelden. Vermeld hierbij s.v.p. uw AGB-code in het bericht.

Bepaal samen met uw patiënt eerst de FitMax score. Vul vervolgens afhankelijk van de score de aanmelding fysiotherapie of sportarts in.

Inclusiecriteria:

  • Darmkanker
  • Borstkanker
  • Nieuwe knie of heup
  • Andere grote niet-cardiale operaties

Bij cardiale of pulmonale co-morbiditeit graag eerst verwijzing sportarts. Verwijzing:

Fysiotherapie: minimaal 4 weken voor OK.

Sportarts: minimaal 6 weken voor OK.

U kunt ook direct verwijzen via Zorgdomein: 

DeSportarts - Prehabilitatie OperatieFit 

A. 23 of meer punten op de FitMax vragenlijst: uw patiënt heeft waarschijnlijk voldoende aan onze algemene informatie

B. Tussen de 19 en 23 punten op de FitMax vragenlijst: u kunt uw patiënt direct aanmelden bij de fysiotherapie.

C. 19 punten of minder op de FitMax vragenlijst: u kunt uw patiënt direct aanmelden bij de DeSportarts. Na een inspanningstest volgt aangepast advies en verwijzing fysiotherapie door de sportarts.